tel. +48 531297595
biuro@szybkieumowy.pl
tel. +48 531297595 | biuro@szybkieumowy.pl
wszystkie kategorie
  • wszystkie kategorie
  • umowa o dzieło
  • wynajem
Umowa najmu mieszkania - prosta  bez kaucji
Tagi: umowa najmu, wzór, lokalu mieszkalnego, mieszkania, bez kaucji

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w/we .................................... w dniu ..................,

pomiędzy:

Panem/Panią

.................................................................................................. ,zam. ..................................,PESEL: .......................,nr dowodu osobistego: ...................

Zwanym/-ą dalej Wynajmującym, oraz

 Panem/Panią

.........................................................,zam. .........................................................,PESEL: .....................,nr dowodu osobistego: ......................

zwanym/-ą dalej  Najemcą.

 §1

 1. Przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny nr ................ znajdujący się na ul.            ............................................, w miejscowości ............................. ,składający się z: ................ o łącznej powierzchni ............................. wraz ze znajdującymi się w nim urządzeniami i wyposażeniem.

2. Dokładny opis lokalu oraz wyposażenia zawarty jest w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 §2

 1.  Wynajmujący oddaje Najemcy przedmiotowy lokal z dniem ................ do wykorzystania na cele mieszkaniowe.

2. Najemca zobowiązuje się do użytkowania lokalu zgodnie z przeznaczeniem i jego właściwościami oraz dbania o jego stan techniczny oraz dokonywać drobnych bieżących napraw wynikających ze zwykłej eksploatacji lokalu.

 §3

 1. Najemca nie może bez pisemn...

Autor: International Law Advisors Sp. z o.o.

Data dodania: 0000-00-00 Ostatnia modyfikacja:
2013-05-04


Cena dokumentu: 6
Pobrań: 3
Wyświetleń: 645